• Image 01
  • Image 02
  • Image 03

Счетоводна кантора "Акаунтинг Груп Бг" е специализирана компания за счетоводни услуги и данъчно планиране на регистрирани компании в България.

Силата на счетоводна кантора Акаунтинг Груп Бг  е в решимостта, волята, постоянството и енергията на екипа от професионалисти в областта на счетоводното обслужване, данъчното облагане и планиране и обработката на работните заплати.
Оценяйки всички рискове при извършване на инвестиция и успешен бизнес в България, ние ще ви осигурим правилната счетоводна отчетност, вярното представяне на финансовите резултати и коректно данъчно облагане на предприятията с познаването и точното практическо прилагане на няколкостотин кореспондиращи си нормативни актове, които непрекъснато се променят. 
 
Ние от Акаунтинг Груп Бг отлично знаем, че е трудно да се избере компанията, на която да поверите своята фирмена информация, екипът, който ще ви даде сигурността в сферата на счетоводните услуги и данъчното облагане. Затова нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че специалистите на Акаунтинг Груп Бг  винаги ще се стремят към съвършенство. В областта на счетоводното обслужване ние носим отговорност за работата си и спазваме стриктна, конфиденциалност което е уговорено в перфектен договор с всеки наш клиент.