Промени влизащи в сила от 1-ви януари 2015

Автор: Димитър Венков ~ Дата: . ~ Категория: Новини

Минималната работна заплата от днес става 360 лв., или с 20 лв. повече от тази през 2014 г. От 1 юли ще има още едно увеличение с 20 лв. и така през втората половина на годината ще достигне 380 лв.
 
Възрастта за пенсиониране в най-масовата трета категория остава същата като през 2014 г. - при навършени 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете. Изискваният стаж обаче се увеличава с 4 месеца - до 35 години за жените и 38 години за мъжете.
 
Нови минимални осигурителни прагове бяха договорени за 42 икономически дейности, като средното увеличение е с 4.4% спрямо 2014 г. За останалите дейности, в които синдикатите и работодателите не успяха да се споразумеят, държавата наложи увеличение от 4%. От тази година е премахнат необлагаемият праг от 340 лева за трудови доходи.
 
За самоосигуряващите се се запазват досегашните прагове спрямо декларирания им облагаем доход за 2013 г.:  до 5 400 лв. - 420 лв.; до 6500 лв. - 450 лв.; до 7500 лв. - 500 лв.; над 7500 лв. - 550 лв. За тези, които не са извършвали дейност през 2013 г. или започват да се осигуряват през 2014 г. или 2015 г. прагът е минималният от 420 лв. на месец. Промяна в Кодекса за социалното осигуряване въвежда и ново задължение за самоосигуряващите се при довнасянето на осигурителни вноски в края на отчетната година. За разлика от преди, тези от тях, които са избрали да се осигуряват и за фонд "Общо заболяване и майчинство", ще дължат допълнително и за този фонд в края на годината.
 
Осигурителният доход за земеделците и тютюнопроизводителите става 300 лв. на месец при 240 лв. през миналата година.
 
Максималният осигурителен доход за всички, заети на трудов и/или граждански договор, се увеличава от 2400 лв. през 2014 г. на 2600 лв.
 
Обезщетението за майчинство през втората година от раждането остава 340 лв., и също така се запазва максималният период на отпуска от 410 дни. От днес обаче се променя начинът на определяне на обезщетението в първата година след раждането. Досега то се изчисляваше върху дохода на майката за последните 18 месеца преди излизането по майчинство, но сега периодът се увеличава на 24 месеца.