Партньорски услуги

Като утвърдена счетоводна кантора Акаунтинг Груп Бг има изградени партньорства с водещи фирми от следни области, които нашите клиенти могат да използват при преференциални условия.

  • Правно обслужване
  • Трудова медица и ел.измервания
  • Преводи и легализация
  • Он-лайн система за управление на бизнеса
  • Счетоводен софтуер Питагор