Правно Обслужване

Всяка компания още от учредяването си извършва дейността си в океан от закони и умелото плуване в него е от решаващо значение за нейното оцеляване, а в основата на нейния успех е перфектното уреждане на взаимоотношенията с клиенти, доставчици и партньори.

Акаунтинг Груп Бг може да Ви осигури правно обслужване в следните обалсти:
  • Регистрация и преобразуване на търговски дружества
  • Изготвяне на всички видове договори
  • Недвижима собственост и вещно право
  • Търговско и облигационно право
  • Право на интелектуалната собственост
  • Корпоративно право
  • Сливания и придобивания
  • Дю Дилиджънс на компании или проекти